Thầy cúng chữa bệnh bằng cách sờ ngực, cắn lưng bệnh nhân nữ

Lifestyle